Projekt "Lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lepsze jutro

Rekrutacja

Aktualności

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 2014 LEPSZE JUTRO
ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO 2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10 uczestników ukończyło szkolenia "sprzedawca-fakturzysta" z wynikiem pozytywnym. Beneficjenci brali udział w zajęciach z doradztwa zawodowego i z psychologiem; odbyli zajęcia indywidualne z psychologiem.
Uczestnikom życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w poszukiwaniu pracy.
Dodano: 12 Dec 2014 przez Malwina Grzegorzewska
Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie na rok 2014r!
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ rozpoczyna realizację projektu Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach realizacji projektu uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:
1. Indywidualne konsultację z doradcą zawodowym
2. Wsparcie psychologiczne
3. Kursy zawodowe

Celem realizacji projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 10 bezrobotnych mieszkańców gminy Oporów poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające znalezienie zatrudnienia.

W ramach projektu uczestnikom/uczestniczkom zapewniamy:
1. Tematyczne materiały szkoleniowe
2. Catering
3. Stypendium szkoleniowe 


Trwają już zapisy zapraszamy do kontaktu!
pod numerem telefonu 24/383-11-53
Dodano: 09 Jan 2014 przez Malwina Grzegorzewska
Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie na rok 2014r!
GOPS informuje, o rekrutacji osób (K i M) do projektu “Lepsze Jutro” 2014
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZAINTERESOWANYCH/E OSOBY PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIE DO BIURA PROJEKTU “LEPSZE JUTRO” GOPS OPORÓW lub pod numerem telefonu 24/383-11-53
Dodano: 09 Jan 2014 przez Malwina Grzegorzewska
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews